Reanimatie en Eerste Hulp trainingen
E-mailadres: info@vibe-training.nl
06-13647772

Kinderopvang / Gastouders  

De nieuwe wet Kinderopvang ging 1 januari 2010 in.
Op basis van die wet zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van
de Eerste Hulp.

Het Ministerie van OC&W en GGD Nederland stellen de volgende eis:

Sinds 1 januari 2010 moeten gastouders in het bezit zijn van
een geregistreerd certificaat  
Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis.

Men kan dit aantonen door:

1. Het genoemde certificaat te kunnen laten zien. 

of
2. Op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis de
   aantekening kunnen laten zien.

Er zijn ook andere certificaten geldig. 
Dit kunt u nakijken
 op de website van OCW. Zie op pag. 19/20 van de praktische handleiding

 

GGD inspecteurs voeren de controle uit of gastouders een opleiding hebben gevolgd die aan  de eindtermen van Het Oranje Kruis voldoet. 
De enige manier waarop men daarvan 100% zeker kan zijn is
wanneer de gastouder in het bezit is van een geregistreerd*
certificaat van Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of
dat deze registratie is vermeld op het Diploma Eerste Hulp van
Het Oranje Kruis.

Deze documenten worden uitsluitend afgegeven door bevoegde beoordelaars van Het Oranje Kruis (zoals de instructeurs van ViBe)
als de kandidaat aan de eindtermen van de cursus heeft voldaan.
 
*)Geregistreerde moduleverklaringen zijn herkenbaar aan het diplomanummer dat erop vermeld staat en de vervaldatum.
Ontbreekt dit nummer dan heeft u te maken met een bewijs van deelname, dat geen toetsing aan de eindtermen garandeert en niet
door Het Oranje Kruis wordt verstrekt.

VOLG EEN TRAINING
Vorige.
ViBe -  Home.